Omgaan met Gods beloften

Posted on 08 jun 2020

Kijk hier de bijbelstudie terug die ik heb gehouden in de stadskerk Emmen. Deze studie is onderdeel van de prekenreeks over het leven van Jakob.