Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam. We geloven in langetermijn-ontwikkeling via lokale kerken. Daarom werken we met baby’s, kinderen en studenten.

 

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, waren wees of verstoten, omdat zij een Amerikaanse vader hadden.

Een-op-een
Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

1,8 miljoen
Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 1,8 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief

 

Wil je meer informatie over Compassion klik dan hier.

 

We helpen de kinderen op elk gebied van hun leven

  1. Verstand. De kinderen gaan naar school en krijgen aanvullende lessen. We voorzien in schoolgeld , een uniform, boeken en andere schoolspullen. Daarnaast bieden we huiswerkbegeleiding en beroepstrainingen.

  2. Lichaam. We monitoren de lichamelijke gezondheid van de kinderen, geven inentingen en grijpen in wanneer medische zorg nodig is. De kinderen sporten en we geven voorlichting over gezondheid en hygiëne aan de kinderen en hun families.

  3. Hart. We helpen kinderen om van binnenuit te veranderen. Ze krijgen liefde en bemoediging via de projectmedewerkers en de brieven van hun sponsors. Maatschappelijk werkers monitoren de kinderen en we bieden traumaverwerking.

  4. Geest. De kinderen leren en ervaren dat God van hen houdt. Ze maken kennis met het Evangelie van Jezus Christus op een manier die bij hun leeftijd en cultuur past. Ze krijgen christelijk onderwijs, een (kinder)bijbel en ze bidden en zingen.

Wil je graag een kindje sponsoren klik dan hier.