Als God iets van je vraagt…

Het was een ochtend zoals alle ochtenden. Een ochtend die in deze periode (mei 2017) veel voorkwam. In deze periode waren er enkele dingen die heel erg in mijn hoofd speelden. Een van die dingen was mijn werk. In die periode had ik twee banen. Twee banen die eigenlijk niet heel...
Lees meer →